• Profit and Loss - Lisa kokin
  • Wall - Lisa kokin
  • Wall, detail - Lisa kokin
  • Not Like - Lisa kokin
  • Not Like (detail) - Lisa kokin
  • Not Like (detail)- Lisa kokin
  • Divest (detail) - Lisa kokin
  • Divest with details Lisa kokin
  • Emblem Lisa kokin
  • Mythology Lisa kokin
Recent Work